Verklaring inzake toegankelijkheid van de website

Het Pottenbakkerijmuseum Raeren (Töpfereimuseum Raeren) streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op website: https://www.toepfereimuseum.org

Nalevingsstatus

Deze website voldoet niet aan de verenigbaar met de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. De onverenigbaarheden worden hieronder genoemd.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende redenen:

 • Er bestaat momenteel geen aanbod of uitleg van inhoud in gebarentaal of eenvoudige taal.
 • De navigatiestructuur is niet toegankelijk: De hoofdnavigatie-items zijn slechts gedeeltelijk toegankelijk met een toetsenbord. De submenu-items zijn niet toegankelijk met een toetsenbord.
 • Screenreader: De weergave van de pagina is in de war.
 • Navigatie kan niet worden overgeslagen met een afspeelapparaat.
 • Veel decoratieve elementen, zoals afbeeldingsgalerijen, die wel zijn opgenomen maar geen direct verband houden met de inhoud van de pagina, worden door schermlezers niet overgeslagen.
 • Niet alle afbeeldingen hebben alternatieve teksten die de afbeelding beschrijven.
 • Niet alle besturingselementen of stuurvlakken zijn toegankelijk.
 • Niet alle lettertype- en objectkleuren zijn toegankelijk.
 • Gebruikte achtergrondafbeeldingen of afbeeldingen met externe verwijzingen kunnen waarschuwingsberichten genereren: het contrast tussen de afbeelding zelf en de onderliggende laag kan niet noodzakelijkerwijs worden vastgesteld.
 • De integratie van widgets en modules op verschillende niveaus kan leiden tot een verschil in de koppenstructuur.
 • Bestaande video-inhoud heeft geen ondertitels. Gesproken teksten worden niet weergegeven.
 • Dynamische inhoud die door besturingselementen wordt gegenereerd, kan niet door een toetsenbord zelf worden opgevangen
 • Primaire kleuren en grijstinten voldoen niet aan de opgegeven contrastspecificaties van de WCAG2.1AA-richtlijnen.
 • Verschillende modules of widgets kunnen niet worden gebruikt met een schermlezer of andere ondersteunende software: Navigatie door de niveaus is niet noodzakelijkerwijs mogelijk.
 • Inhoud of documenten die door derden worden verstrekt, zijn niet noodzakelijk toegankelijk.
 • Inhoud of documenten voor dagelijks kantoorgebruik (Word documenten, PDF documenten, Excel tabellen, PowerPoint-presentatie, onder meer) zijn niet toegankelijk.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op woensdag 04 april 2021.

Geef aan welke methode is gebruikt bij de opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring (zie artikel 3, lid 1, van Uitvoeringbesluit (EU) 2018/1523 van de Commissie worden de volgende maatregelen passend geacht:

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op woendsdag 04 april 2021.

Feedback en contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van deze website, kunt u contact opnemen met:

Barbara Bong
Educatieve dienst
paedagogik@toepfereimuseum.org

Handhavingsprocedure

Als u vragen of opmerkingen heeft over het handhavingsproces van deze website versus de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad, kunt u contact opnemen met:

Marlene Hardt
Ombudsfrau der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
marlene.hardt@dg-ombudsfrau.be

Indien de behandeling van uw klacht door de educatieve dienst van het museum niet bevredigend voor u is, kan u zich wenden tot de ombudsman van de Duitstalige Gemeenschap (Platz des Parlaments 1, 4700 Eupen) via e-mail beschwerde@dg-ombudsdienst.be of schriftelijk. U kunt ook een afspraak aanvragen op het gratis nummer 0800 987 59. De ombudspersoon zal uw klacht onderzoeken en proberen te bemiddelen.