Raerens steengoed is Europees Cultureel Erfgoed

In april 2006 besloten een aantal Europese lidstaten in een intergouvernementeel initiatief de een europees kultureel erfgoed-zegel op te richten.

Het was de bedoeling vooral jonge mensen beter vertrouwd te maken met de gemeenschappelijke geschiedenis en het gemeenschappelijke erfgoed van Europa en zodoende de verbondenheid van de Europese burgers met Europa en de Europese identiteit te bevorderen.

Verwacht wordt dat de betrokkenheid van de Europese Unie bij het Europees
erfgoedlabel de coördinatie tussen de lidstaten ten goede zal komen en bijgevolg zal bijdragen tot de ontwikkeling en de correcte toepassing van gemeenschappelijke, duidelijke en transparante selectiecriteria, alsook van nieuwe selectie- en toezichtprocedures voor het label, waardoor de relevantie van de sites in het licht van de doelstellingen wordt gegarandeerd. Andere verwachte voordelen van een actie van de Europese Unie zijn dat meer lidstaten aan het initiatief zullen deelnemen en dat de problemen van het huidige roulerende secretariaat worden opgelost.

Onthulling van het zegel

België nam ook deel aan het begin van dit initiatief. Op voorstel van de Duitstalige Gemeenschap van België werd het zegel toegekend aan Raerens steengoed in mei 2007.

De erkenning van het zegel door de Europese Unie zal 2011 of 2012 terecht komen.

In een tweede fase is voorzien, ook grensoverschrijdende sites op te nemen. Het Püottenbakkerijmuseum Raeren heeft in het kader van een europese expertenreunie ,di plaats vondt einde octobe in Brussels, het geheele "Rijns Steengoed" in dit kader voorgesteld, met een helemaal positieve reactie.