Geachte keramist(e),

sinds enige jaren legt ons museum zich, naast het historische Rijnse Steengoed, ook toe op moderne keramiek.

Net als in de voorgaande jaren zullen wij daarom ook in 2021 bij de burcht Raeren de 26de EUREGIO-Keramiekmarkt organiseren en tevens de uitreiking van de EUREGIO-Keramiekprijs 2021.

Het markt vindt plaats de 11 en 12 september 2021, parallel aan het "Weekend van Open Monumenten".

Het concept van deze markt dat op kwaliteit in plaats van kwantiteit mikt, is succesvol en wordt ook in de toekomst gecontinueerd. Naast een doeltreffende publiciteitscampagne zijn zeker de aangename sfeer, het beperken tot 70 deelnemers alsook een strenge selectie op kwaliteit de belangrijkste voordelen van deze markt.

De laatste jaaren was dit de aanleiding voor een groot toeloop van publiek, die we ook in 2021 verwachten.

Nadere inlichtingen en de deelnemingsvoorwaarden vindt U bij de bijgevoegde deelnemingsaanvraag. Uw aanvraag moet uiterlijk op 1 MAART 2021 binnen zijn. In de loop van april 2021 ontvangt U de mededeling of uw deelnemingsaanvraag in aanmerking komt.